LK Fördelarshunt VS2

6 595 kr

Shuntgrupp avsedd för system med huvudpump. Dess kapacitet kan schablonmässigt sättas vid ett värmebehov på 50 W/m² till max 200 m² golvvärmeyta. Kapaciteten är dock beroende på primär temperatur, tryck, förläggningssätt m.m. Medlevererade tilloppsrör möjliggör vänster- och högermontage mot LK Värmekretsfördelare RF.


LK Fördelarshunt kan kompletteras med LK Styr v.3, RSK 241 73 25 för utomhustemperaturstyrd reglering. Shuntgruppen är komplett fabriksmonterad med:

Cirkulationspump Grundfos UPM3 Auto L 15-70 130 med automatisk varvtalsreglering, 1 fas 230 V AC, 50 Hz, max 52 W, 0,52 A

2-vägs styrventil Kvs 2,5, försedd med handmanöverdon

VF ventil

Temperaturbegränsare

Trimventil för primärkretsen

Backventil

2 st dykrörstermometrar

Avstängningsventiler mot primärsidan

Väggkonsol