LK Minishunt M60n

4 895 kr

Termostatstyrd shuntgrupp för inkoppling av mindre golvvärmeinstallationer till befintligt värmesystem. Shuntgruppen är avsedd för system med huvudpump. Dess kapacitet kan schablonmässigt sättas vid ett värmebehov på 50 W/m² till max 60 m² golvvärmeyta. Kapaciteten är dock beroende på primär temperatur, tryck, förläggningssätt m.m. Shuntgruppen är omkopplingsbar från 2 till 1-rörs radiatorsystem. Den kan monteras i höger- eller vänsterutförande

Shuntgruppen levereras komplett fabriksmonterad;

- Cirkulationspump Wilo Yonos Para RSB 15/6-RKA, med automatisk varvtalsreglering, 1 fas 230 V AC, 50 Hz, max 45 W, 0,44A

- Termostat med kapillärrörsgivare L = 2 m

- Termostatstyrd maxbegränsare av framledningstemperatur

- Ingjutna termometerfickor samt 1 st Termometer medföljer

- Kopplingar för primäranslutning 2 st CU15

- VF-ventil

- Påfyllnadsanordning samt avluftningsventil

- Väggkonsol