LK Värmekretsfördelare RF1 170 kr

Golvvärmefördelare i rostfritt stål med integrerade injusteringsventiler, flödesindikatorer, termometrar samt avluftnings och påfyllnadsventiler.

Fördelaren levereras färdigt monterad på konsol. PN 6. Bipackat fördelaren finns märkbrickor, skyddspåse (skydd för t.ex. betongstänk vid gjutning) samt montageinstruktion. Anslutning av värmematning kan ske valfritt från höger eller vänster sida. Fördelaren finns med anslutningar från 2 till 12 golvvärmekretsar. Värmekretsfördelaren kompletteras med 2 st avstängningsventiler (RSK 241 75 50), LK By-Pass RF samt LK Anslutningskopplingar RF för aktuell rördimension.

LK Värmekretsfördelare RF - finns i följande varianter

Namn
Artnr
Pris
Antal
Namn:
Artnr:
Pris: